Singularity

Singularity

Ako si Nathan Lopez. 10 years ago, I met someone from my past and someone from my future.

Stories

Stories

I’ve always wanted to hear your story.
The same way I’ve wanted to unravel the mystery.
I’ve always wanted to tell your story.
The same way I wanted everyone to see our story.

Sabi.

Sabi.

Sabi ko hindi ako magsusulat tungkol sa atin.
Hindi muna. Hindi pa. Hindi ko pa kaya.

Tatlo

Tatlo

Mahal, nasaan ka?
Mahal, nakikinig ka ba?
Mahal, makinig ka

Pin It on Pinterest